Friday, 16 December 2011

Peserta Adobe Photoshop CS5 For Photography

Kerana minatnya yang mendalam dalam Adobe Photoshop, Mr. Paul Francis yang sebelum ini 
peserta Adobe Photoshop CS5 Fundamentals telah menyambungkan kursusnya dengan menyertai 
Adobe Photoshop CS5 for Photography.

Gambar yang telah sedia ada didalam PC sedang
di ubahsuai oleh Mr. Paul Francis

Latihan yang diberikan telah di salurkan 
melalui projector supaya senang di fahami 
akan langkah-langkah latihannya

Mr. Paul Francis sedang menerangkan contrast gambar
bunga menggunakan program Adobe Photoshop CS5